"Velkommen til nye muligheter "

Vanja K bidrar med kompetanse, kraft og kapasitet. Med utgangspunkt i ambisjon, kultur og tilgjengelige ressurser skreddersys prosessene. Gjennom strategi for endring skapes utvikling og nye resultater.

Les om

vanjak_homepage_3boxes-1

Utvikling og implementering av strategier. Synlig retning som gir mening i hverdagen.

Definerte virkemidler og metoder som bidrar til resultatene. Tiltak de involverte selv tror på, og får lyst til å gjennomføre.

Lær om

vanjak_homepage_3boxes-2

Endringsprosesser, trening i endringsledelse og foredrag tilpasset organisasjonen og lederne.

Muligheter og nye løsninger. Et godt forarbeid og gode involveringsprosesser leder til et godt resultat.

Litt om

vanjak_homepage_3boxes-3

Gode prestasjoner i organisasjonen, som team, som leder eller som medarbeider. Lederskap, kommunikasjon og salgstrening.

Om å bruke egne ressurser best mulig, for både den enkelte, og for bedriften.