Dialog

Dialog

Det snakkes mye om å ha god dialog med sine medarbeidere, en åpen og ærlig dialog i ledelsen samt tilgjengelighet for bedriftens medarbeidere.

En god dialog det kan være så mangt. Ordet dialog er satt sammen av de latinske ordene dia og log, som betyr igjennom og samtale. Det er igjennom samtaler vi finner nye løsninger og lærer hverandre å kjenne.

Respekt og nysgjerrighet er to viktige elementer for å lykkes. For mange bedrifter er dette en selvfølge og en nødvendighet i arbeidsdagen. For andre bedrifter har folkeskikken gått litt i glemmeboken. Kulturen for en god og konstruktiv samtaleform er det leder som setter, leder som håndhever og leder som inspirerer til.

Hvor foregår de viktige samtalene egentlig? Når har vi tid til disse samtalene i arbeidsuken? Mange dyktige bedriftsledere har tatt verdien av gode samtaler på alvor. Gitt tid, gitt plass og gitt en ønsket form og arena. Her er mulighetene mange og det er imponerende å se hva som kan komme ut av 45 gode lange minutter sammen.

Hvor lett kommer nye idéer fra medarbeider og frem til bedriftens ledere hos dere? Har dine medarbeidere meninger som bør få påvirke strategiske valg i bedriften? Når settes det av tid til å lytte, til å utfordre og bygge videre på hverandres tanker og innspill?

En fruktbar dialog internt oppstår lettere når alle bedriftens medarbeidere er kjent med bedriftens retning, rom, og rammer.

•Retning: Hvor skal vi? Hvorfor skal vi? Hvordan kan jeg bidra til at vi kommer dit?

•Rom: Hvordan kan vi påvirke? Hva er påregnelig? Hva er akseptabelt?

•Rammer: Hva må vi akseptere? Hva må vi levere? Hva får vi igjen for det?

 

Når vi går i dialog basert på felles kjennskap, uten at bordet fanger, vil den gode samtalen ofte bringe med seg lønnsomme forslag. Hvis forslagene blir dokumentert og tildeles både kapasitet og kompetanse, vil en god samtale kunne skape ny kraft i bedriften, i tråd med strategiene.

Min erfaring fra ledere som har jobbet aktivt med sin kommunikasjonsform i bedriften og gjort seg lett tilgjengelig for gode samtaler har vært: «Det kom frem så mange innspill og så mye engasjement og entusiasme som jeg ikke ante at lå der»

 

Så blir kunsten å lære seg å lede entusiasme.

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *