En viktig rolle

En viktig rolle

 

Hvordan forstår vi det ansvaret og de utfordringene som følger med rollene vi selv har valgt?

Hvordan opplever andre vår påvirkningskraft nettopp fordi vi har en bestemt rolle?

 

Vanligvis jobber jeg med å veilede og utvikle operative ledere i næringslivet. Men i slutten av oktober fikk jeg innsikt i en annen selvvalgt rolle enn lederrollen. En rolle med et klart ansvar, men med langt flere uforutsette utfordringer og et større omfang enn vi kjenner til fra arbeidslivet.

150 fosterforeldre fra Østfold var samlet for å dele, utvikle og lære av andre i samme rolle. Oppdraget var å organisere en workshop med fokus på rolle og denne dagen tok jeg med meg psykolog Tom Henning Øvrebø på laget.

Hva er påregnelig i rollen som fosterforeldre? Hva må man ha kapasitet til å tåle? Hvorfor valgte de denne rollen og hvordan utøver de den? Hvilken påvirkningskraft gir rollen og hvilke gleder oppleves i rollen?

Er det forskjell på hvordan mamma og pappa opplever rollen som fosterforeldre? Hva ser de på som viktig for å støtte hverandre i hverdagen? Hvilke utfordringer stresser dem og hvordan håndterer de dette? Vi delte dem opp og jobbet med påstandene. De engasjerte seg, diskuterte og noterte. Og ja, det var like store forskjeller på kvinner og menn her som ellers i samfunnet.

Noe av det mest utfordrende i rollen som fosterforeldre var å håndtere reaksjoner og følelser som man selv ikke var årsak til, og som man ser at påvirker omgivelsen. Det å skulle mester dette krever både trening og egen selvtillit i rollen. De viktigste suksessfaktorene ble definert som stor respekt, mye nysgjerrighet og gjensidig tillit, både til barnet, til hverandre og til hjelpere rundt familiene.

I arbeidslivet er rolleforståelse, ansvar og påvirkningskraft et hyppig tema når vi snakker ledelse og medarbeiderutvikling. Da handler det mye om oppgavene, kompetansen og selvinnsikten. Rollen er noe vi selv har søkt oss mot, har akseptert og som vi ønsker å mestre. Det hender at vi får utfordringer større enn vi har kapasitet til. Prosjekter blir mer omfattende enn først tenkt, og resultatet blir noe annet en planlagt. Det må vi faktisk ta høyde for og regne med i vår arbeidshverdag. Som en ansvarlig leder må man også regne med å få kritikk, holde ut i motgang, ta ansvar for andres feiltrinn og lete etter nye og bedre løsninger.

De som velger rollen som fosterforeldre tar ansvar for å gi andre nye muligheter og for å finne bedre løsninger i andres hverdag.

Det var herlig å se at disse familiene var som folk flest! De er vanlige familier med vanlige hverdagsutfordringer. De krangler, de leker, de sliter, de lærer, de ler og de opplever mening med sin hverdag. Men de har innsett at de har et ekte engasjement for å hjelpe, de har mot nok til å prøve og de er utholdende nok til å orke.

Dette er faktorer som preger mennesker som utretter litt mer: engasjement, mot og utholdenhet.

Jeg er takknemlig for at jeg fikk en liten innsikt i deres hverdag. En flott gjeng med kompetente foreldre. Hatten av for den innsatsen de gjør hver eneste dag og natt for de som trenger det mest. De har valgt å bruke sin påvirkningskraft til å utgjøre en viktig forskjell i andres liv.

I Norge er det i dag over 500 barn som trenger et nytt stabilt hjem.

Har du lyst til å vite litt mer om rollen som fosterforeldre? Les mer på http://www.fosterhjem.no/

Et viktig arbeid som trenger oppmerksomhet – så del gjerne informasjonen videre.

One Comment

  1. Dette er ikke familier, men mennesker som beriker seg på andre og har andres ulykke som sin forretningsidé. Det er alltid noen som synes det er greit å leve på andre, og barnevernet gir dem denne muligheten. Barna har i de aller fleste tilfeller, egne familier, som elsker dem for det de er uten å kreve betaling. Et barn skal være mer enn et middel til økonomisk berikelse. Ekte foreldre oppdrar sine barn uten å kreve betaling for det.

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *