Endring

Endring er det eneste konstante, og skjer hele tiden, motstand mot endring noe som må påregnes i alle typer endringsprosesser. Men hvor sitter motstanden og hvorfor? Hvor mye tid bruker ledelsen på å identifisere dette i forkant av implementering av nye elementer i bedriften?

Dr John Kotter har 8 punkter i sin plan for godt endringsarbeid og punkt nr. 1 lyder: «Create a sense of urgency» Og det lyder jo logisk.

«Skal vi endre noe må det jo være viktig at vi gjør det, eller hva?»

Men viktig for hvem? Inntil ledelsen lykkes i å kommunisere hvorfor endringen er viktig for alle involverte vil de møte motstand. Og det er allerede her ofte ledelsen har det for travelt.

Vibeke Madsen i Virke hadde 8. juli 2013 et godt innlegg om dette i «Veien fra informasjon til forankring og gjennomføring» http://hammermadsen.no/

Gode endringsledere lykkes med å informere og kommunisere endringen til alle nivåer i organisasjonen. Dyktige ledere evner å gå i dialog med motstandere. Ikke for å forklare dem at de tar feil, men for å lytte til deres skepsis og ta deres argumenter på alvor.

Det handler om å ta ansvar for ledelse i egen avdeling. Avdekke i hvilken grad endringen er forstått og akseptert. Sjekke ut at alle involverte forstår sin rolle og er bevisst på sin påvirkningskraft i endringsprosessen.

For å lykke i dette arbeidet er god selvinnsikt, kunnskap om ulike mennesketyper, samt ferdigheter innenfor kommunikasjon, viktige lederegenskaper som Vanja K leverer treningsprosesser på.