Et budskap skal ikke ut – det skal inn!

Et budskap skal ikke ut – det skal inn!

Kommunikasjon i bedrifter er spennende å jobbe med. Det er som en labyrint av utfordringer, nye muligheter og mange gamle stier som leder rett i veggen.

Det er mange fastlagte mønstre basert på roller, personligheter og kompetanse i teamene. Etablerte team blir også ofte forutsigbare i sin interne kommunikasjon.

 

Snakker du når andre lytter?

Har organisasjonen rundt deg tid til å lytte til det du ønsker å formidle akkurat nå? Drukner ditt budskap i hverdagens støy og i andre større og viktigere tema? Valg av tidspunkt for din kommunikasjon er ofte undervurdert.

En oktober bergknapp har valgt å ta plass når andre blomster har visnet. Den blir synlig og tydelig i terrenget, den er ikke lett å overse. Den får mye oppmerksomhet med sine klare rosa blomster. Når kan ditt budskap få blomstre i bedriften?

Å sette av tid til å snakke om hvordan vi snakker sammen i hverdagen er ikke alle forunt, og ofte begrenses denne muligheten til ledernivået. Leder er en ansvarlig kulturbærer i organisasjonen, og medarbeidere gjør som leder gjør – men ikke nødvendigvis som leder sier.

Det hender jeg møter ledere som klager over at de taler for døve ører. De bruker mye kraft på å formidle et budskap som kanskje ikke blir forstått, ikke blir akseptert eller prioritert, slik leder selv mener å ha kommunisert dette.

Når ledere ønsket et konkret råd blir dette ofte: Et budskap skal ikke ut – det skal inn!

Som avsender av et budskap er det ditt ansvar å avdekke om mottaker forsto det du trodde du formidlet. Du har ansvar for å få aksept på innholdet, og du har ansvar for å sjekke at du forstår eventuelle innvendinger og spørsmål riktig. Først da har du formidlet et budskap inn i hodet til mottaker.

Det er også mye å hente på kommunikasjonsteknikk. Tenk deg en leder som roper ut sitt budskap i avdelingen med megafon. Alle får med seg at leder har noe å si, mange holder for ørene for den høye lyden. Noen blir så perplekse at de glemmer alt innhold. Tenk deg en leder som samler en gruppe rundt et bord og nesten visker ut sitt budskap. Alle lurer på hva leder ønsker å formidle nå, noen lener seg frem i ren nysgjerrighet, og noen blir engasjert og ønsker å få vite mer. (Dette heter tiltrekningskraft, og kan trenes.) Det går nok raskere med megafonen, men når resultatet uteblir var det ikke særlig effektivt…

Evner du å formidle godt?

Når jeg holder foredrag tenker jeg at nå har jeg holdt 140 ulike foredrag. Hver enkelt mottaker i salen vil ta til seg budskapet ut i fra egne erfaringer, egen kompetanse, egen interesse og egne fordommer. Jeg benytter meg ofte av metoder underveis for å avdekke om mottakerne forstår mitt budskap slik jeg ønsker å formidle dette. Jeg varierer mine teknikker og veksler mellom både megafon og visking, alt etter behov, tema og publikum. Jeg fokuserer på å snakke et språk som mottaker forstår. Være konkret i fremstilling av utfordringer og komme med løsninger som mottaker selv kan velge å benytte i egen hverdag. Jeg får ofte tilbakemelding på at jeg er relevant, tydelig og engasjert når jeg formidler. At jeg skaper lyst hos mottaker til å benytte ny kunnskap, og tro på at de vil lykkes.

Du formidler ikke godt hvis du ikke er engasjert.

Engasjement er en lederegenskap som får lite fokus med tanke på effekten den skaper. Du som leder formidler ikke godt hvis du ikke lykkes i å skape engasjement hos mottaker. Jeg tror mange bedriftsledere vil skape større aktivitet og gjennomføringskraft i sine team ved å bruke mer engasjement i sin kommunikasjon. Engasjement smitter, skaper lyst til forbedring og nysgjerrighet på nye løsninger. Når teamet selv ønsker å høre leders strategier, forventinger og råd er sjansene større for at de også benytter seg av ny kunnskap.

Ikke kast bort tid på å gi folk råd de ikke vil ha. Ikke stå der med megafonen når ingen har tid til å lytte.

2 Comments

  1. Så enig så enig. Kommunikasjon er viktig i enhver sammenheng. Ikke si, «jeg sa jo det». Har den andre ikke oppfattet det slik du sa det, er det kommunisert feil i forhold til mottakeren som skal ha det inn. Det er jo en utfordring når salen er full av ulike personligheter. Hva gjør du da? Noen tips?

  2. Ja, noen tips?
    Belys saken fra flere sider og benytt ulike begreper for at flere skal forstå.
    Veksle mellom metodene og be om respons.
    Gi tema nok tid – Ikke løp fra publikum, sørg for at du hele tiden har dem med deg.

Legg igjen en kommentar til MaryAnn Skadal Avbryt svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *