Foredrag

Vanja K leverer foredrag tilpasset bedriften og ønskene, og har god erfaring med dette for grupper fra 10-400 stk.

Eksempler på foredrag:

  • Kollektiv kraft – prestasjonskultur
  • Kommunikasjon – både din egen og andres
  • Kompetanse – å benytte det tenkende teamet
  • Konstruktiv endring – endringsledelse i egen hverdag
  • Krevende krav – rolle, ansvar og forventinger

Kundene benytter foredragene for å forsterke budskap, bringe inn ny kunnskap, fremme nye vinklinger og betraktinger. Målet er å stimulere og engasjere til egen utvikling. Gode foredrag preges av ekte engasjement og verdifullt innhold.

Kom gjerne med en utfordring.

 

vanjak_5391_1