Kunder

For tiden jobber jeg med utvikling av vinnerkultur, lederskap og strategi for lønnsom drift i ulike bedrifter. Jeg bidrar også i nedbemanningsprosesser, omplassering av medarbeidere og som HR støtte i organisasjoner.

Felles for kundene er at de ofte er organisasjoner eller kjeder som ønsker å bli utfordret og som er villige til å endre på holdninger og handlinger for å skape nye resultater.

logo

«Vanja Konradsen er vår faste samarbeidspartner på både utvikling og gjennomføring av vårt interne opplæringsprogram, Fargerikeskolen hvor hun har utarbeidet Lederskolen og selgerskolen for Fargerike. Vanja har løpende hatt dialog med kjedeledelsen i forhold til utviklingspunkter og læring. Hun har bidratt til å forsterke uttaket av kjedens strategier gjennom skreddersydd materiell og øvelser.

Vi er svært fornøyd både i forhold til forarbeid, gjennomføring og evaluering. Vi har kun positive tilbakemeldinger fra de i kjeden som har deltatt på både Lederskolen og Selgerskolen.

Vanja er grundig, engasjert, utfordrende og modig. Hun har svært god innsikt i varehandel og drift av butikk. Vanja har bidratt til økt motivering ute i butikk gjennom blant annet fokus på potensiale og muligheter for utvikling, både for butikken og for dens ansatte.»

Fargerike Norge AS ved Åse V. Reksnes

Jeg legger ut enkelte tidligere kundeuttalelser med mål om at disse sier noe om hva dere kan forvente i et samarbeid med meg fremover.

«Vanja har bidratt til å få avklart forventinger mellom franchisebutikk og kjedekontor gjennom 3 kjedesamlinger hvor strategier, mål og kjedekultur fremover har vært sentrale tema.

Vanja arbeidet med ledergruppen om virkemidler for informasjon, kampanjegjennomføring samt rutiner knyttet til innkjøp og markedsføring. Hun har bistått innkjøpsavdelingen i planlegning og innsalg under kjedens interne messer som ble evaluert som vellykkede og med stor vekst i salg.

I prosjektet har Vanja utfordret oss og spilt inn nye forslag til løsninger. Hun har bidratt med fremdrift på viktige områder og vært en støtte og veileder for kjedens ledere.

Det har vært en lærerik og flott arbeidsperiode. Vi har blitt utfordret, motivert og lært mye i denne tiden.»

Therese Lunde – Kjedeleder Hansen & Dysvik AS

vanjak_logo_kunder_citroen2

«Jeg har hatt et tett og godt samarbeid med TotalConsult og Vanja Konradsen fra 2011 til 2013 på det største, internasjonale satsingsprosjektet innen lederutvikling og økt kundetilfredshet som Citroën noen gang har gjennomført.

Samtlige prosjekter Vanja har vært involvert i har resultert i topp kvalitet. I tillegg vil jeg fremheve Vanjas gode humør og positive innstilling, som lett smitter over på dem hun jobber sammen med.

Vanja har vært med å utvikle og holde kurs i salgsteknikk for våre selgere. Av 26 selgere fikk hun topp score av samtlige kursdeltagere på kursevalueringen. Jeg kan på det varmeste anbefale Vanja som både coach og kursleder.»

Heidi Lie, Opplæringsanvarlig – Citroën Norge AS

Eksempler på noen tidligere gjennomførte prosesser

 

Eurosko

Faglig ansvarlig og aktiv gjennomfører for kjedens Butikklederkonferanser for 400 butikkledere med workshops og faglige foredrag over 4 samlinger.

 

Tilbords

Implementering av prestasjonskultur i kjeden og i distriktssjefs teamet. Kjedesamlinger for ledere og medarbeidere og strategiske valg med kjedeledelsen

 

Bagorama

Strategiarbeid med kjedeledelsen samt samlinger med kjedens butikkledere. Foredrag om operativt lederskap, gjennomføringskraft og målrettede tiltak.

 

Oslo Kino

Lederutvikling, rekrutteringer og aktiv lederstøtte for utvikling av kinosentre i Oslo.

 

CMYK

Strategiarbeid med kjedeledelsen og samlinger for kjedens butikkledere. Rolleforståelse, lønnsom drift og strukturerte planer.

 

Formuesforvaltning

Implementering av Muvs plattformen, interne undersøkelser og faglig foredrag for avdelingsledere.

 

Teres

«Våren 2013 startet Teres Medical Group opp en internprosess som involverte alle kjedens avdelinger og deres avdelingsledere. Prosessen var et pedagogisk program over flere samlinger, som skulle øke kjedens salgsinnsats gjennom økt kundeservice.

I denne prosessen har Vanja Konradsen vært aktiv i forberedelser, utvikling av innhold samt gjennomføring av samlinger ute i våre avdelinger.

Vi har hatt tett dialog for å tilpasse prosessen etter kjedens strategier og behov, og dette har vært et godt samarbeid. 

Vanja har god forretningsforståelse, utfordrer oss positivt på mulighetsorientering og formidler budskapet svært godt.

Jeg er meget godt fornøyd med hennes kompetanse, kraft og kapasitet i dette prosjektet, og kan med glede anbefale Vanja til tilsvarende prosjekter for andre organisasjoner.»

Erik Grefberg

Daglig leder, Teres Medical Norge AS