Leveranser

Typiske kunder er ofte organisasjoner med avdelingskontorer eller kjeder.

Leveranseområdene spenner seg fra:

 • Strategiprosess med ledelsen
 • Endringsprosesser
 • Lederutvikling
 • Teamutvikling
 • Interne skoler og opplæringsprogrammer
 • Undersøkelser og målinger
 • Kjedesamlinger
 • Workshops
 • Foredrag

Vanja K bidrar til at din organisasjon har en god strategi som kan formidles og som det kan etableres konkrete handlinger ut i fra. Vanja K bidrar til å identifisere endringsbehovet og veilede dere i endringsprosessen. Vanja K gjennomfører implementering og treninger som skaper ny kraft i organisasjonen.

«Jobben er å gjøre kunden god!»

Arbeidet krever ulik tilnærming og ulike virkemidler basert på organisasjon, behov og muligheter. Dette avklares med hver enkelt kunde i forkant. Gjennomføringen av leveransene skjer på flere ulike arenaer og med ulike metoder:

 • Back-stage: Jeg utfordrer, kartlegger, bearbeider og trener forkant av prosesser.
 • On-stage: Jeg gjennomfører og tilfører ny kunnskap under foredrag, workshops og samlinger.
 • Off-stage: Jeg jobber ute i organisasjonen, følger opp og bidrar til økt gjennomføringskraft med mindre grupper eller en til en med ledere.

Felles for alle oppdrag er at de skreddersys til kundens ambisjon, ståsted og behov. Nøyaktighet i detaljer og kontroll på helheten er avgjørende for suksess i prosjektene sammen med mye lyst og energi.