Strategi

Eller plan om du vil…

Kjært barn har mange navn og ofte bor de i skuffen. Store er de også. Rart at så store planer får plass i en så liten skuff. De er ikke meningsløse, men de er dessverre ofte handlingsløse.

«Jeg har tro på de planene du kan snakke ofte om»

Det budskapet du kan gjenta, og som de involverte gjenkjenner, nesten til det kjedsommelige. Planer som påvirker våre holdninger. Da sitter det! Da blir det en selvfølge at våre handlinger er i tråd med planen.

Har organisasjonen strategier som synliggjør både oppgaver og kvalitet som er avgjørende for å lykkes med resultatet? Sier strategien noe om holdning og handling som vil lede mot målet? Kan vi støtte oss på strategien i våre valg på veien dit?

Vanja K jobber med en «Synlig Strategi Side» og har selvsagt sin egen plan på plass.

Jeg deler gjerne deler av denne med dere:

  • Visjon: «Det finnes alltid minst en løsning»
  • Målsetningen «Ta en liten bit hver dag»
  • Verdier: «Utfordrende, tydelig og løsningsorientert»
  • Forretningsidé «Levere kompetanse, kraft og kapasitet til organisasjoner hvor flere skal prestere på samme premisser og strategi»
  • Leveranseområder «Strategi, endring, utvikling»
  • Målgruppe «Dyktige organisasjoner med lyst til å gjøre noe nytt»

Det er definert klare resultat, aktivitet og kvalitetsmål på utvalgte fokusområder. Videre er det identifisert klare handlinger som støtter disse målene, tiltak som forplikter til gjennomføring – men disse holdes internt en stund til.

Hvorfor har Vanja K denne «Synlige Strategi Siden»?

Jo, det er når jeg jobber innenfor disse rammene jeg har de beste dagene. Det er med disse kundene og disse aktivitetene jeg skaper de beste resultatene.