Utvikling

Gull i dag kan gi sølv i morgen.

Hvem husker vel ikke alpinanleggene i Norge på 90 tallet? Det var ikke like mange doble saltoer på ski og brett å se da som i dag. Noen har flyttet barrieren på hva som lar seg gjøre og resten følger etter.

«Hvis ikke du utvikler deg er det andre som gjør det»

Slik er det i næringslivet også, og et krav om stadig bedre resultater er kjent for de fleste ledere. Og det er mange måter å bli bedre på. Det er ikke alltid fortere, høyere, lengre er svaret. Noen ganger er det smartere, annerledes, og finesse som skal til. Utviklingen skjer individuelt mens resultatene ofte synliggjør den kollektive utviklingen. En kjede ikke blir bedre enn sitt svakeste ledd… eller sitt sterkeste.

For hva er egentlig mulig? Innimellom møter jeg organisasjoner hvor ledere er sitt eget anker. Frykten for tap av kontroll, endring i etablerte sannheter og usikkerheten knyttet til nye løsninger og metoder, holder utviklingen igjen og bedriften får ikke nyttiggjort seg av den kollektive kraften som finnes blant dagens medarbeidere. Hva kan skje hvis vi tør å prøve nye løsninger?

Vanja K bidrar til å utvikle både  holdninger og handlinger i organisasjonen, og denne type leveranser består ofte av:

  • Lederskapsutvikling
  • Teamutvikling
  • Salgs og service trening

Så når har vi forutsetninger for å utvikle oss? Jo, når ferdighet og utfordring står i samsvar og det legges til nye oppgaver som kan stimulere til økt læring. Når leder gir tilbakemelding på kvalitet og aktivitet som bidrar til ønsket resultat vil dette gi større læring i organisasjonen. Flere vil ha mulighet for å oppleve positiv fremgang basert på sitt eget utgangspunkt. Det handler om å bli litt bedre enn i går.