Verktøy

Du skal ikke tro, du skal vite.

Under de siste 4 årene har jeg blitt godt kjent med teknologiplattformen Muvs og benytter gjerne ulike elementer i arbeidet med kundene. Plattformen tilbys som et fullstendig system for medarbeiderutvikling og synliggjøre gode prestasjoner og gjennomføringskraft i organisasjonen.

I utviklingsarbeid som ledertrening og salgstrening benyttes ofte enkelt moduler som for eksempel profilanalyser, egen evaluering, samtalemaler og undersøkelser.

«Gjennom Muvs tilbyr Vanja K faktabasert utvikling og disse virkemidlene»

  • Kundeundersøkelser
  • Interne undersøkelser
  • Måling av aktivitet, kvalitet og resultat
  • Målrettet og dokumentert oppfølgning
  • Samtalemaler
  • Suksessrapporter
  • Profilanalyser
  • Kompetansekartlegging

Se gjerne www.muvs.no for mer fakta om verktøyet.

Muvs